Лілія Петрівна (Ms. Lilia)

Учитель англійської мови для дітей середнього, старшого шкільного віку і дорослих

У 2016 році отримала кваліфікацію бакалавра за спеціальністю "Філологія. Англійська мова і література та друга іноземна мова (німецька)" у Київському національному лінгвістичному університеті.
З 2014 року викладає англійську мову для дітей і дорослих, у тому числі в Американській академії ділової англійської мови (American Academy of Business English).
Продовжує навчання у магістратурі Київського національного лінгвістичного університету.

"If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." - Nelson Mandela.
"Якщо ти говориш з людиною мовою, яку вона розуміє , ти розмовляєш з її головою. Якщо ти говориш з людиною її рідною мовою, ти розмовляєш з її серцем". - Нельсон Мандела.

 


Лілія Петрівна (Ms. Lilia)
loading