ЛОГОРИТМІКА

Заняття з логоритміки будуть особливо корисні і цікаві для дітей від 3-х до 6-ти років. Заняття проводить кваліфікований логопед. Тривалість заняття 45 хвилин. Максимальна кількість дітей у групі - шість. 

 

Що ми робимо на групових заняттях?

     -  артикуляційну гімнастику з елементами біоенергопластики;

     -  дихальні та голосові вправи  (звичайно в ігровій формі!);

     -  тренуємо і розвиваємо фонематичні процеси;

     -  логоритмічні вправи з музичним та без музичного супроводу.

 

А навіщо ми це робимо? На заняттях з логопедом вирішується одразу декілька задач:

     -  розвиток і вдосконалення артикуляційної та пальчикової моторики;

     -  розвиток почуття ритму, здатності відчувати у музиці, рухах та мовленні ритмічну виразність, організованість;

     -  диференціація ротового та носового дихання; формування тривалого рівномірного видиху у дітей;

     -  розвиток та відпрацювання взаємозв’язку, узгодженості дихання, голосу і темпу мовлення;

     -  формування рухових навичок та вмінь, просторових уявлень; розвиток сили, спритності, координації рухів, швидкого переключання  з одного руху на інший;

     -  розвиток емоційної сфери дітей, підвищення інтересу до занять, пробудження пізнавальної активності та фантазії;

     -  розвиток і тренування вищих психічних функцій (пам'ять, увага, сприймання, мовлення);

     -  виховання позитивних особистісних якостей, почуття колективізму, навчання правилам у різних видах діяльності.


loading